Sună-ne +40 742 174 258 · office@evolutconta.ro
SERVICII

Evolut Conta

Evolut Conta SRL stă la dispoziția clienților săi și garantează cele mai prompte răspunsuri, cele mai calitative servicii, cele mai sigure căi spre succes și cele mai optime soluții pentru fiecare în parte, soluţii personalizate în funcție de client și domeniul de activitate.

Servicii de contabilitate

Oferim un pachet complet de contabilitate, care cuprinde contabilitatea primara, contabilitatea financiara si contabilitatea manageriala.

 • Consiliere la întocmirea documentelor contabile primare;
 • Elaborarea balanței de verificare lunară;
 • Întocmirea/depunerea declarațiilor fiscale;
 • Întocmirea/certificarea/depunerea situațiilor financiare semestriale/anuale/interimare;
 • Întocmirea de rapoarte personalizate solicitate suplimentar de management;
 • Asistare si reprezentare la controalele fiscale;
 • Refacerea evidenței contabile pentru perioada anterioară semnării contractului;
 • Infomare periodică asupra situației economico-financiare a societății;
 • Informări privind schimbări ale legislației fiscale și financiar-contabile.
Servicii de salarizare si administrare personal

In ceea ce priveste serviciile de salarizare, aici sunt incluse procesarea, administrarea si calculul de salarizare, completarea la zi a REVISALului, depunerea declaratiilor.

 • Consultanță privind legislația muncii;
 • Întocmirea dosarului de personal;
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă/actelor adiționale/deciziilor/altor acte specifice și transmiterea acestora în Revisal;
 • Calcularea drepturilor salariale și a taxelor datorate către instituțiile statului, depunerea declarațiilor aferente salariilor conform legislației în vigoare;
 • Depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS aferente concediilor medicale;
 • Eliberarea adeverințelor de salarii angajaților;
 • Asistare la contoalele efectuate de către ITM.
Servicii de consultanță

Evolut Conta SRL va ofera servicii specializate de consultanta fiscala, in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare, pentru a lua cele mai bune decizii in ceea ce priveste afacerea dumneavoastra.

 • Consultanță privind legislația financiar-contabilă;
 • Întocmirea și analiza bugetului de venituri și cheltuieli;
 • Întocmirea și analiza cash-flow-ului;
 • Consultanță fiscală privind:
  • impozitarea veniturilor persoanelor juridice și fizice rezidente si nerezintente;
  • TVA;
  • contribuțiile sociale aferente veniturilor din salarii;
 • Asistență pe perioada controalelor fiscale.
Expertiza contabila extrajudiciară (amiabilă)

Experţii contabili din echipa Evolut Conta pot realiza pentru dumneavoastra o expertiză contabilă extrajudiciară atunci când este nevoie de o verificare suplimentară a bilanţurilor contabile, in cazul in care este vorba de majorarea capitalului social sau in cazul unor modificări în organizarea firmei (fuziune, divizare, dizolvare).

 • Expertiză contabilă a patrimoniului societății;
 • Activitate de cenzorat, acolo unde aceasta este necesară;
 • Verificarea si certificarea bilanțurilor anuale și semestriale.

Începe colaborația cu noi

Obțineți ofertă de preț completând formularul. Analizand datele introduse revenim cu o oferta personalizata prin email in cel mai scurt timp.
Cere oferta